top of page

Algemene Voorwaarden Mondhygiëne Rotterdam

Laatste update: 22-03-2023

Tarieven en betalingen

De tarieven voor onze behandelingen worden vastgesteld volgens de tarievenlijst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De betaling voor alle behandelingen gaan per 24-04-2023 via Infomedics. Infomedics stuurt eerst de factuur naar uw zorgverzekeraar. Als deze gedeeltelijk of niet vergoed wordt, wordt er een factuur naar u verzonden. U heeft dan 30 dagen de tijd om uw factuur te voldoen aan Infomedics. U betaald dus niets meer rechtstreeks aan Mondhygiëne Rotterdam. U kunt gemakkelijk uw zorgkosten betalen met behulp van Infomedics. 

Annulerings- en no-showbeleid

 

Indien u verhinderd bent om uw afspraak na te komen, dient u deze minimaal 48 uur van tevoren te annuleren. Indien u uw afspraak minder dan 48 uur van tevoren annuleert of niet op de afspraak verschijnt, zullen wij de kosten hiervan in rekening brengen (C90). 

Verantwoordelijkheden van de patiënt

 

De patiënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige informatie over de medische voorgeschiedenis en huidige gezondheidstoestand. Tevens dient de patiënt zich te houden aan de afspraken en adviezen van de mondhygiënist.

Verantwoordelijkheden van de mondhygiënist

 

De mondhygiënist is verantwoordelijk voor het bieden van professionele en kwalitatief hoogwaardige mondzorg. De mondhygiënist zal zich inzetten om de behandelingen zo goed mogelijk uit te voeren en de patiënt op de hoogte te houden van de voortgang.

Klachtenprocedure

 

Wij streven ernaar om onze patiënten de beste zorg te bieden. Mocht u toch niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u. U kunt uw klacht bespreken met uw mondhygiënist en samen zoeken naar een oplossing. Indien u er samen niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging Mondhygiënisten (NVM).

Aansprakelijkheid

 

De mondhygiënist is aansprakelijk voor schade als gevolg van de behandeling, tenzij deze schade het gevolg is van omstandigheden die niet aan de mondhygiënist zijn toe te rekenen of als er sprake is van overmacht.

Beeldmateriaal website

Wij maken op de website gedeeltelijk gebruik van beeldmateriaal welke beschikbaar is gesteld door Wix. Alle overige foto’s en video’s op deze website zijn exclusief geproduceerd door Mondhygiëne Rotterdam. Indien personen herkenbaar in beeld zijn gebracht, is dit uitsluitend gedaan met de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon of diens wettelijk vertegenwoordiger. Het beeldmateriaal op deze website is eigendom van Mondhygiëne Rotterdam en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere manier worden gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mondhygiëne Rotterdam.

Privacy

 

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze patiënten volgens de geldende wet- en regelgeving. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het uitvoeren van de behandelingen en het bijhouden van de administratie. Zie voor meer informatie ook ons privacybeleid.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn voorbehouden en worden op onze website gepubliceerd. Door het maken van een afspraak gaat u akkoord met deze voorwaarden.

bottom of page